Komunikační strategie

Komunikace, ve smyslu výměny a sdělování informací, je nedílnou součástí života každého z nás. V osobní i obchodní rovině. V obchodní sféře rozhoduje způsob komunikace velmi často o bytí a nebytí výrobku, služby nebo společnosti na trhu. Trh je totiž systém, kde se střetávají tisíce a miliony různě komunikujících subjektů. Ať již chcete měnit svůj mediální obraz, vstupujete s novým výrobkem nebo službou na trh, …
Více...

Mediální školení a trénink

Umět komunikovat neznamená pouze něco říkat. Je také důležité vědět, kdy to říci, jak to říci a zda to vůbec říci. Jednotlivé moduly seznamují účastníky nejen s vlastními metodami komunikace, ale také například s vystupováním před kamerou nebo rozhlasovým mikrofonem. Každý modul je koncipován s důrazem na praktické ukázky a na řešení konkrétních potřeb jednotlivých účastníků modulů. Cílem všech …
Více...

Media Relations – Vztahy s médii

Vztahy s médii mají zásadní vliv na pověst firmy, služby výrobku i jednotlivce a nesmí být proto v žádném případě opomíjeny. Jinak může hrozit riziko typu „Kde nejsou ověřitelné informace, tam bují fámy“. Váš obraz v médiích určuje, jak se na vás budou dívat obchodní partneři, klienti a veřejnost obecně. Cílem budování vztahu s médii je tedy vytvoření plánovaného, předvídatelného a konzistentního mediálního obrazu.

Krizová komunikace

Podstata krizové komunikace spočívá v prevenci vypuknutí krize její včasnou identifikací. Krizová komunikace je proto nedílnou součástí krizového managementu a její úspěšné zvládnutí má zásadní význam pro ochranu a zachování dobrého jména. Nikdy nevíte, kdy může nastat okamžik, který by mohl dobré jméno vaší společnosti, nebo vás osobně, poškodit. Největší úskalí krize totiž tkví v nepředvídatelnosti negativní …
Více...

Interní PR

PR jsou vlastně „vztahy s veřejností“. Mnohdy se ale zapomíná, že takovou veřejností jsou i vlastní zaměstnanci, partneři, dodavatelé, akcionáři… Cílem interní komunikace je proto zajistit pozitivní identifikaci těchto skupin s firemními cíli a to prostřednictvím dostatku relevantních informací a také vytvářením a udržováním pozitivních vztahů zaměstnanců k firmě. Lidé ve firmě jsou pro ni jedním z nejdůležitějších aktiv. Ale pozor: …
Více...

Efektivní texty a komunikace

Už jste psali tiskovou zprávu? Víte, že průměrný novinář obdrží do své mailové schránky několik desítek tiskových zpráv denně? Aby uspěla právě ta vaše, je potřeba vědět nejen jak ji správně napsat, ale také kdy a kam ji poslat. V tomto modulu se naučíte správně formulovat svá sdělení a využívat všech jazykových prostředků k tomu, aby vaše texty byly pro novináře atraktivní. Naučíte se také, kdy a jak používat konkrétní …
Více...