Klienti

Někteří z klientů, pro které jsem pracoval nebo pracuji

Vybraní klienti

klien-2
klient-1
klient-3
auto-esa
car-detect
iris-ident